• Лични данни БГ ООД - DATI PERSONALI BG SRL

    Ние сме екип от специалисти в областта на защитата на физическите лица при обработването на техните лични данни, както и на прилагането на Европейски Регламент (ЕС) 2016/679 - GDPR, сертифицирани от AICQ Sicev - European Privacy Auditor ISDP©10003 и Valutatore Privacy UNI 11697