Общият регламент за защитата на данните, още познат като (GDPR) e най-важната промяна в работата с лични данни, настъпила през последните 20 години.

Основна част от процеса на спазване на задължителните промени е не само съхранението на документите, но и тяхното унищожаване!

В тази връзка могат да се предприемат различни похвати, като например откриването на отдел за спазване на изискванията съобразно GDPR, наличието на няколко шредера и отговорни лица, които да работят с тях или изгаряне на документите и т.н., но във всеки случай те не елиминират субективния фактор.

Като сертифицирани обучители по спазване на GDPR ние наемаме услугите на специализирана компания. ДОКЮМЕНТ СОЛЮШЪН Е СЕРТИФИЦИРАНА ДА СЪБИРА, УНИЩОЖАВА И ИЗДАВА СЕРТИФИКАТИ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ и по-хубаво – предлага видео от самия процес, с което можете да избегнете налагането на жестоките санкции, които могат да бъдат наложени (до 4% от годишния оборот или 20 000 000 ЕВРО).

www.documentsolution.bg

Приложената снимка е неукрасена визуализация на разширяващия се проблем със защитата на личните данни. Контейнерите за боклук са разположени срещу един банков клон и няма други фирми, така че със сигурност те са собственост на тази банка !!

 
 

All Rights Reserved by BusiProf. Designed and Developed by WordPress Theme.