office:  0886669939  08 938 7777 2

Услуги

в сътрудничество c

ЕВРО 7 ЕООД,

Изтеглете теста на български език —->  тест за лични данни

 Дружество, специализирано в организирането на Личните данни, като сбор от документи, мерки, процедури, контрол по  съответните нормативни изискванията. Предлага услуги на  Управление на Личните данни, съпроводени с Одит на единичните организационни единици, специални програми за насочено Обучение. Това позволява постоянно поддържане и опресняване на нужните мерки, според указанията на Законодателя.

Към системата на управление прилагаме моделът Plan-Do-Check-Act (PDCA), който намира място в Системите на Управление на Качеството. Друга стъпка към ефективност на Управлението на Личните данни е интегрирането на Системата за Управление на Личните данни със Системата за Управление на Качеството.

Резултатът от това интегриране е по- лесна система за прилагане и поддръжка, по- ефикасна за постигане на целите, по- семпла,  без излишно дублиране на документи.

Нашето предложение е насочено към всички юридически лица, от най- малките, до най- големите, със индивидуален подход, в зависимост от конкретната необходимост.

Анализ за адекватност към законовите разпоредби Хармонизиране на личните данни на ЮЛ Политика на личните данни Обучение Система за управление на сигурността на информационния поток Управление на личните данни Лични данни- консултиране Видеонаблюдение.