ПЪРВИ  В  БЪЛГАРИЯ  И  МЕЖДУ  ПЪРВИТЕ  В  ЕВРОПА!

Лични данни БГ ООД

Горди сме да публикуваме сертификатите, притежавани от нашия съдружник

адв. Теодора Саркизова, единственият български юрист до момента, която притежава и работи със Сертификат за EUROPEAN PRIVACY AUDITOR съгласно схема ISDP©10003

<<<>>>

Освен това адв. Саркизова притежава Сертификат за

MASTER PRIVACY OFFICER и DATA PROTECTION OFFICER, получен през 2015 год. отново в Италия, който дава възможност за работа като Длъжностно лице по защита на данните – ДЛЗД (DPO), както в Италия, така и в целия Европейски съюз.

<<<>>>

Attestato_Master_CDP_RE_Teodora_Sarkizova