BG

офис:  office:  0886669939  08 938 7777 2


Постановление относно видеонаблюдението

Обработката на личните данни, извършено чрез употребата на система за видеонаблюдение не обособява предмет на специфично законодателство; в този смисъл се прилагат общите постановления в областта за защитата на личните данни.

ITA

office:  0886669939  08 938 7777 2