GDPR 2016 679

Сигурността на личните данни

ИЗТЕГЛЕТЕ ТЕСТА  на италиански език —->  test privacy

ИЗТЕГЛЕТЕ ТЕСТА  на български език —->  тест за лични данни

Лични данни БГ ООД е управлявана от италиански и български професионалисти. 

Фирмата е със седалище в гр. София и офиси във Варна и в Генуа   (Италия)

Нашите правни услуги в областта на защитата на лични данни са предоставени от български и италиански адвокати с дългогодишен опит в материята. Предоставяме правни консултации, процесуално представителство и защита на правата както на физическите лица, субекти на данни, така и на организациите – в качеството на Администратори на лични данни или Обработващи.

Консултантски услуги

Нашите консултанти в областта на защитата на лични данни работят във всички сектори, включително:

Банки и застрахователни дружества

Медицински дружества

Производствени предприятия

Търговски предприятия

Фирми и физически лица, предлагащи услуги

Държавна администрация

НПО

Дружества, работещи в туризма

Нашите консултанти ще бъдат до Вас по време на целия процес на анализ, въвеждане, поддържане и актуализиране на модела за управление на лични данни, предвиден да отговори на следните нормативни задължения:

 • Органиграма на организацията във връзка със защитата на лични данни
 • Класификация на видовете обработване на лични данни
 • Анализ на рисковете
 • Оценка на въздействието
 • Мерки за сигурност
 • Политика за поверителност и съгласие за обработване
 • Определяне на роли и възлагане на ангажименти
 • Политики и процедури
 • Обучение
 • Общо ръководство за защита на правата на физическите лица при обработване на техните лични данни
 • Проверки и одит
 • Log Management

Така ще имате възможност да получите консултантска услуга, която е “по мярка” именно за Вашата организация, какъвто е смисъла на изискването за отчетност.  Нашите консултанти винаги ще останат на Ваше разположение, за да продължат да поддържат актуален модела на защита на лични данни, приложен от Вашата организация, не само за да Ви предпазят от налагането на санкции, но и за да Ви дадат едно много силно конкурентно предимство – доверието на физическите лица, Ваши клиенти, по отношение на обработваните от Вас техни лични данни.